ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


ตะแกรงโยกสำหรับแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง เพื่อให้ได้ข้าวกล้องสะอาด 100% เข้าสู่กระบวนการขัดขาวต่อไป
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 2 รายการ

 view
รหัส : TS
ตะแกรงโยก

ตะแกรงโยกแยกข้าวเปลือกข้าวกล้อง รุ่น TS สามารถคัดแยก
ได้กำลังผลิตสูงและใช้งานง่าย คัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยความแตกต่างของน้ำหนักจำเพาะ (Sp. Gravity) และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Friction Characteristic) ตะแกรงโยก รุ่น TS จะคัดแยกวัตถุดิบขาเข้าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้าวเปลือกสะอาดส่งกลับไปเครื่องกะเทาะ
2) ข้าวกล้องสะอาดส่งต่อไปเครื่องขัดขาว
และ 3) ข้าวเปลือกผสมข้าวกล้องส่งกลับไปผสมกับวัตถุดิบขาเข้าตะแกรงโยกอีกครั้ง

ตะแกรงโยก
 view
รหัส : TB
ตะแกรงโยกไม้

หลังจากขั้นตอนการกะเทาะเปลือก ส่วนผสมของข้าวกล้อง
85-95% และข้าวเปลือก 5-15% จะถูกคัดแยกออกจากกันด้วย
ตะแกรงโยกไม้เพื่อให้ได้ข้าวกล้อง 100% เพื่อไปสู่ขั้นตอนการ
ขัดขาว ส่วนข้าวเปลือกจะถูกส่งกลับไปยังเครื่องกะเทาะใหม่
อีกครั้ง หลักการทำงานของเครื่องคือ ตะแกรงโยกไม้เลื่อนไป
ข้างหน้าและกลับหลัง คัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง
ด้วยคุณสมบัติน้ำหนักจำเพาะ, รูปร่าง และสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานที่แตกต่างกัน ไหลออกสู่ 2 ทางออกที่อยู่ตรงข้ามกัน


หน้า 1/1
1ยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com