ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


ข้าวอินทรีย์คืออะไร?

 

 ข้าวอินทรีย์คืออะไร?

 

     “โอ้ยยย ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย แค่ใส่ 46-0-0 หน่อยเดียว ใส่แล้วข้าวมันเขียวดี อย่างนี้ยังไม่เป็นข้าวปลอดสาร

อีกเหรอ” เสียงโอดครวญจากชาวนาที่พอจะรู้ว่า ข้าวปลอดสารและข้าวอินทรีย์นั้นมีราคาสูงกว่าข้าวธรรมดา

 

     อันที่จริงพื้นที่ทำนาปี ที่ปลูกข้าวด้วยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยานั้นเป็นข้าวปลอดสาร

เคมีด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว ไม่ได้จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยคอกฉีดน้ำหมักทำอะไรให้มัน ดูเป็นเกษตรอินทรีย์ แต่อย่างไร

ในทางกลับกัน นาบางที่ทำอย่างเกษตรอินทรีย์เต็มร้อยใส่ปุ๋ยคอก ฉีดน้ำหมักชีวภาพ มีการทำบันทึกแปลงอย่าง

ครบถ้วน อาจจะไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เอาดื้อๆ เพียงแค่ตอบคำถามไม่ได้ว่า มูลสัตว์ที่ใช้มาจาก

สัตว์ที่เลี้ยงแบบอินทรีย์หรือไม่? น้ำหมักชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ EM นั้นเป็นจุลินทรีย์ตัดต่อพันธุกรรม(GMO) หรือ

เปล่า แล้วน้ำที่ทดเข้ามาในนาถ้าไม่ได้มาจากฝน ทราบหรือไม่ว่าต้นน้ำอยู่ไหนไหลผ่านบริเวณที่เสี่ยงต่อการปน

เปื้อนสารเคมีหรือเปล่า?

 

 ข้าวถุงอินทรีย์

 

ข้าวอินทรีย์ที่ผมเข้าใจและสัมผัสมา คือ

     1.ข้าวที่ไม่มาจากสายพันธ์ุที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO)

     2.ปลูกโดยเกษตรกรที่มีความรู้และมีหลักฐานว่าผ่านการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์

     3.ปลูกในพื้นที่นาที่ผ่านระยะการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 2ปี และมีระยะกันชน(Buffer Zone)จากนาเคมีรอบข้าง

     4.มีแผนที่ของนา บงชี้โดยว่ารอบว่ามีกิจกรรมใดๆอยู่โดยรอบและประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อสารเคมีหรือไม่

     5.ใช้แหล่งน้ำที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน

     6.ไม่ใช้ ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีใดๆนอกจากข้อกำหนดอนุญาต

     7.เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องมือที่ไม่ปนเปื้อนกับข้าวเคมี เก็บในถุงที่ไม่เคยใส่ข้าวเคมีมาก่อน

     8.ส่งเข้าโรงสีที่ไม่โดยรถบรรทุกที่ทำความสะอาดแล้ว ไม่มีข้าวเคมีปน

     9.อบและสีในโรงสีข้าวที่ไม่มีข้าวเคมีปน หรือมีการทำความสะอาดก่อนสีข้าวอินทรีย์

     10.บรรจุและเก็บในภาชนะที่ไม่เคยใส่ข้าวเคมี แยกเก็บและมีการบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นข้าวอินทรีย์

     11.มีบันทึกแปลงนาตั้งแต่เตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว

     12.ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถทวนสอบกลับได้

 

รวงข้าวอินทรีย์

 

     ถ้าทำได้ทั้งหมด 12 ข้อที่ผมกล่าวมานี้ ก็น่าจะเพียงต่อต่อการได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวอินทรีย์ แต่เปล่าเลย...ยังไม่

สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยซ้ำและไม่สามารถใส่เครื่องหมายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆลงไปที่ถุง

ข้าวด้วย ถ้ายังไม่ผ่านระยะการปรับเปลี่ยน (conversion) อีก 2 ปี และได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่ดูแล

ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เสียก่อน

     ที่จริงยังไม่หมดนะครับ เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ชนิด เช่น EU, NOP, IFOM, JAS ยังมีรายละเอียด

ปลีกย่อยลงไปอีกมากและไม่เหมือนกัน เพียงเท่านี้ก็คงพอจะเดาได้ว่าทำไมราคาสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ถึงมีราคาสูงมหัศจรรย์เหลือเกิน เพราะกว่าสินค้าเหล่านี้จะผ่านเกณฑ์สุดหินมาได้ คนที่รู้และเข้าใจ

ก็ยอมควักกระเป๋าจ่ายอยู่แล้ว แต่ถ้ามองในอีกมุมที่เราเจอข้าวอินทรีย์ราคาถูกมาทำโปรโมชันขาย แน่ใจหรือว่า

เค้าผ่านมาตรฐานพวกนี้มาได้จริงๆ?

 
รวยเงินล้านด้วยข้าวถุงอินทรีย์

ฉันจะปลูกข้าวอินทรีย์
ต้นทุนนาอินทรีย์
หลักของการปนเปื้อนข้ามระหว่างอินทรีย์และเคมียนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com