ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือก article

วีดีโอ แสดงการทำงานของเคร่ืองสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกจากรถบรรทุก

  • ตัวหลาวแทงข้าวทำจากสแตนเลส SS 304 คุณภาพดี รับประกัน 5 ปี
  • ถังพักข้าวที่สุ่มได้ทำจากสแตนเลส SS 304 คุณภาพดี รับประกัน 5 ปี
  • ระบบไฮดรอลิคจากประเทศเยอรมนี
  • ตัวหลาวเคลื่อนไหวได้อิสระ 3 มิติ (แกน X แกน Y แกน Z) คือ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา เข้า-ออก
  • ฐานเครื่องมีช่องสำหรับใช้รถ Forklift เสียบล็อคกันเครื่องคว่า เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่น

นอกจากนี้ ยนต์ผลดี สามารถออกแบบให้ใช้ได้สำหรับการสุ่มตัวอย่างข้าวสาร, ถั่ว, ข้าวโพด และธัญพืชอื่นๆ ทุกชนิด ตามที่ต้องการ

ปัจจุบัน เครื่องสุ่มตัวอย่างของยนต์ผลดี (Truck Sampler) เป็นที่นิยมของโรงสีข้าวอย่างมาก มียอดขายกว่า 100 เครื่องทั่วประเทศไทย

 
วีดีโอ "เครื่องจักรโรงสีข้าว"

ชุดเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
โรงสีข้าวขนาด 80 เกวียนต่อวันยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com