ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


คู่มือมนุษย์ 6 ข้อ

เครื่องมือในการบริหารที่มีคุณภาพและสามารถใช้ได้กับทุกเวลา ทุกสถานการณ์และลดความโต้แย้ง

  1. สำหรับเรา 
  2. เท่าที่รู้
  3. ถึงจุดหนึ่ง  
  4. ดัชนีชนิด
  5. ดัชนีเวลา 
  6. ดัชนีสถานที่

1. สำหรับเรา

ข้าวเปลือกในตลาดมีมากมายหลายชนิด หลายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ข้าวชัยนาท ข้าวหอมประทุม ข้าวเจ๊กเชย ข้าวสุพรรณ ข้าวพิษณุโลก ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเม็ดเล็ก  แล้วเราต้องการทำการค้ากับข้าวชนิดใด ท้องที่เรามีข้าวพันธุ์ไหนเพาะปลูกอยู่อะไร ที่เพาะปลูกอยู่ เราตั้งใจจะสีข้าวออกมาคุณภาพอย่างไร จะขายในตลาดไหน บรรจุปริมาณเท่าใด จัดส่งอย่างไร ที่สุดคือเราจะซื้อข้าวสด หรือข้าวแห้ง เรามีเครื่องจักรสำหรับการสีข้าวเปลือกชนิดใด เรามีรถขนส่งข้าวเปลือก ข้าวสาร  หรือเปล่า เรามีตลาดหรือยัง แล้วสุดคือเรามีความรู้เรื่องข้าวเปลือกในระดับไหน เมื่อเราซื้อมาแล้วเราจะตาก หรือจะอบ ใช้เครื่องอบชนิดใด รถตัวรถเกลี่ย รถโรยข้าวเรามีพอหรือเปล่า แล้วยุ้งฉาง การเก็บสต็อก จะทำแบบไหน เก็บยุ้งฉาง หรือเก็บในไซโลเหล็กกลางแจ้ง  แล้วการเก็บรักษา โดยใช้เครื่องเป่าเย็นที่กำลังนิยม หรือจะย้ายกอง พื้นยุ้งทำรางเป่าลมไว้หรือเปล่า แค่อ่านมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่า สำหรับเรา อะไรคือสิ่งที่เราต้องการ  อะไรที่เรามี  เราชอบ  เราถนัด เราทำได้ดี ภาษาวิชาการว่า ทำธุรกิจที่เรามีความชำนาญ มีแต้มต่อ และอยู่ในแหล่งมีวัตถุดิบที่ดี คราวนี้เราก็เริ่มรู้ อะไรคือสำหรับเรา นั่นก็คืออาจจะไม่ใช่สำหรับคนอื่น หรือของคนอื่นก็อาจไม่ใช่สำหรับเรา เพราะเราต้องการข้าวชนิดนี้ ไม่ต้องการข้าวชนิดนั้น เราต้องการขายตลาดแบบนี้ที่เรามีความชำนาญไม่ใช่ ตลาดแบบนั้น  นี่คือสำหรับเรา

2. เท่าที่รู้ 

เมื่อได้คุณภาพที่เราตรวจสอบแล้ว การซื้อข้าวราคาก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตาม ที่เราเรียกว่าตลาดล่วงหน้า ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดส่งออก  การคาดคะเนว่าราคาข้าวเปลือกในวันที่ตกลงซื้อกับวันข้างหน้าจะมีผลอย่างไร เช่น ราคาจะมีแนวโน้มที่จะลง หรือ ขึ้น รัฐบาลมีรายการจัด โปรโมชั่นหรือเปล่า เราจะอยู่ข้างรัฐบาล หรือจะซื้อไว้สีเอง  เมื่อเราได้ราคาที่จะซื้อแล้วก็ต้องมาคำนวณว่าเมื่อเราตรวจสอบคุณภาพของข้าวสารแล้วจะนำมาแปรสีเป็นข้าวสารและ ส่วนประกอบต่างๆ แล้วจะเก็บเงินได้เท่าไหร่ หักค่าดำเนินการแล้วมีกำไรหรือไม่อย่างไร นี่คือราคาในปัจจุบันเวลานั้น แต่ท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเมื่อท่านคำนวณแล้วจะตั้งราคาซื้อ แต่ท่านจะซื้อไม่ได้เพระว่าในความเป็นจริงของราคาข้าวเปลือกนั้นจะสูงกว่าข้าวสารเสมอ 

ถ้าท่านคิดว่าจะซื้อให้ได้กำไรท่านจะซื้อข้าวเปลือกไม่ได้เลย เพราะว่าไม่มีใครขายให้ท่านมีแต่ข้าวเปลือกที่คุณภาพกลางๆแต่ราคาดี ถ้าข้าวเปลือกดี ราคาจะแพงๆ การตกลงราคาซื้อนั้น มีเหตุผลมากมายในการตั้งราคาและการต่อรองราคา ข้าวเปียก ข้าวเหลือง ข้าวลีบ ข้าวกระทบแล้ง เหล่านี้เป็นสาเหตุในการต่อรองราคา แล้วเมื่อจะซื้อก็ขาดทุนแล้ว ทำไมโรงสีจึงมีกำไร?

การสีข้าวนั้นตลาดสำคัญที่สุด ช่วงเวลาสำคัญรองลงมา การที่จะวางแผนการซื้อข้าวเปลือก และขายข้าวสารมักจะตรงข้ามเสมอ เมื่อข้าวสารราคาสูง ข้าวเปลือกจะสูงเกินกว่า หั่งเช้ง แต่เมื่อราคาข้าวสารตกต่ำ ก็ไม่มีข้าวเปลือกเข้ามาในตลาด ทำให้ข้าวเปลือกขาดแคลนไม่มีโอกาสที่จะซื้อข้าวถูก ตลอดทั้งปี แต่โรงสีก็ทำได้ เพราะว่าในยุคนี้ เขามีการทำการขายล่วงหน้า เมื่อโรงสีขายข้าวสารล่วงหน้าให้โกดังกรุงเทพฯ ในราคาปัจจุบัน แต่ได้นำข้าวเปลือกที่ซื้อก่อนหน้านั้นมาสีขาย แล้วในเวลานั้นก็ซื้อข้าวเปลือกรุ่นใหม่ เข้ามาทำสต็อกไว้เพื่อรอราคาที่จะขายได้ในช่วงเวลาต่อไป การขายนั้นอาจจะขายข้าวต้นราคาดี แต่ข้าวปลายราคาแย่ ทางโรงสีก็มีโอกาสที่จะต้องทำสต็อกข้าวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรอราคาข้าวท่อนที่จะขึ้นราคาตามมา เมื่อข้าวต้นที่ขายไปก่อนหน้านั้น นำเงินมารวมกับข้าวท่อนในเวลาที่ได้ขายต่อมามารวมกัน

ท่านก็จะได้กำไรแต่ว่าถ้าทุกคนรู้ ก็รวยกันหมด เพราะว่า เราไม่อาจรู้และก็เราเองก็รู้ข้อมูลคนละตัวกับคนอื่นเขา ข้อมูลมาจากคนละแหล่ง ถึงแม้ว่าจะมาที่เดียวกันการวิเคราะห์ก็ออกมาไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเท่าที่รู้คือยังมีอีกมากที่เรายังไม่รู้ ฉะนั้นต้องศึกษาและหาข้อมูลที่ดีมากขึ้น วิเคราะห์ให้แม่นยำกว่าเดิม เท่าที่รู้คือมีอีกมากที่เราไม่รู้

3. ถึงจุดหนึ่ง

เมื่อการซื้อข้าวเปลือก เมล็ดข้าวเปลือกทุกเมล็ดแม้ว่าจะเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกัน ในความเป็นจริงไม่มีเมล็ดข้าวเปลือกที่เหมือนกันเมื่อถึงจุดหนึ่ง ตัวอย่าง ความชื้นไม่เท่ากัน ขนาดเมล็ดไม่เท่ากัน อายุข้าวเปลือกไม่เท่ากัน ราคาไม่เท่ากันเพาะปลูกในสถานที่ต่างกัน นั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง ไม่มีข้าวเปลือกที่ใดที่เหมือนกันทั้งหมด เช่นเรารู้ว่าการเกิดของสัตว์โลกอันเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราศึกษาลึกลงไปลึกลงไปขยายลงไปกี่พันเท่า เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะหมดทางที่จะสืบต่อไปอีกเช่นตัวอย่าง ไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่  ทำไมมนุษย์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ เหล็กมาจากไหน ข้าวเปลือกที่เราอบเหมือนกัน ความร้อนเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันแต่ออกมาแล้วไม่เหมือนกัน โรงสีบ้างโรงสีข้าวได้ดี ทั้งที่ใช้เครื่องสีข้าวแบบธรรมดาๆ แต่บางโรงสี สีข้าวเหมือนกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง ทุกอย่างก็ไม่เหมือนกัน ความรู้ของคนเราก็ไม่สามารถรู้ได้หมด เมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่รู้                                                                 

4. ดัชนีเวลา

เมื่อเวลาในโลกนี้ไม่มีถอยกลับ เวลาไม่เคยคอยใคร สายน้ำและเวลาไม่มีหวนคืน ดัชนีเวลาคือ ณ.สถานที่หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง ไม่เหมือนกับสถานที่หนึ่งในเวลาที่ต่างกัน ฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันเอาชนะกัน เราต้องเคารพเวลา ณ จุดนั้น ว่าไม่เหมือนกับเวลาอีกจุดหนึ่ง ตัวอย่างท่านไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเวลาหนึ่ง คือในเวลาที่เขาลดราคา ในวันที่นั้นๆ ในราคานั้น แล้วมีเพื่อนไปซื้อบ้างเพราะเห็นว่าราคาเหมาะสมไม่แพง แต่เขาไปซื้ออีกเวลาหนึ่ง  ซึ่งเขาไม่ได้ ลดราคาหมดช่วงเวลาโปรโมชั่น (มักจะเรียกว่าช่วงนาทีทอง) เขาก็จึงไม่สามารถซื้อของชิ้นนั้นในราคาที่เพื่อนเขาซื้อมา เราเรียกว่า ของเหมือนกัน สถานที่เดียวกัน แต่เวลาเท่านั้นที่ต่างกัน เราเรียกว่าดัชนีเวลา เช่นข้าวเปลือก เมื่อวานนี้ราคาเท่านี้ วันนี้พอไปซื้อไม่ได้ซะแล้ว ทั้งที่ก่อนนี้ราคาก็ถูกกว่านี้ ราคาข้าวสารก็เช่นกัน เพื่อบอกว่ารับไว้ราคากระสอบละเท่านี้ พอบ่ายราคาขึ้นไปอีกแล้ว ตามขายไม่ทัน อีกวันต่อมาจะขายเท่าเมื่อวานแต่ราคาขายกลับลง อย่างนี้เรียกว่าดัชนีเวลา 

5. ดัชนีชนิด

ก็ทำนองเดียวกับ ดัชนีเวลา คือของไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกันรถข้าวเปลือกมาพร้อมกัน มาจากท้องนาเดียวกัน รถเกี่ยวคันเดียวกัน แต่ข้าวเปลือกคุณภาพไม่เหมือนกัน เช่น รถยนต์รุ่นเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตจากบริษัทเดียวกัน แต่ผลิตกันละประเทศ แน่นอนรถนั้นก็มีบางจุดที่ไม่เหมือนกัน บ่อยๆที่เราได้ยินว่าไปซื้อข้าวจากเหนือเหมือนกัน ท่าข้าวเดียวกัน แต่ข้าวเปลือกที่มาไม่เหมือนกัน ราคาจึงต่างกัน

6.ดัชนีสถานที่

ข้าวอีสานเหมือนกัน ข้าวเหนียวภาคเหนือเหมือนกัน  แต่คนละจังหวัด คนละอำเภอ คนละทุ่ง แล้วข้าวเปลือกจะเหมือนกันได้อย่างไร ราคาก็ต้องต่างกัน คุณภาพก็ต่างกัน จะดีกว่า หรือแย่กว่าอันนี้ต้องทดสอบคุณภาพด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานทุกคนยอมรับ แม้สถานที่ไม่ใช่ที่เดียวกัน การซื้อขายก็ไม่เหมือนกัน 

เขียนมาตั้งเยอะ รวมๆแล้วก็คือปรัชญาของความรู้ ที่ต้องใช้ วิจารณญาณในการทำงาน การซื้อ การขาย การเข้าในสังคม ถ้าเราแยกแยะออกว่าอะไรคือตัวกำหนดของสิ่งนั้นๆ เราก็จะมีชีวิตอย่างปกติไม่ต้องเครียด ไม่ต้องทะเลาะหรือขัดแย้งกับคนอื่นๆโดยไม่จำเป็น เพราะเรารู้แล้วว่าในความเป็นจริงมี ดัชนีเวลา ดัชนีสถานที่ ดัชนีชนิด สำหรับเรา เท่าที่รู้ ถึงจุดหนึ่ง

 

วิสูตร 

25/10/2001

 
บทความ "เมื่อผมจะสร้างโรงสี"

นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน
ปรัชญาโรงสี
สี่ประสานในร้านสี
ปลาตู้กับข้าวนึ่ง
ปลาตู้กับผู้บริหาร
ค้าแบบโรงสีข้าว...รวยแบบโรงสีข้าว
จดหมายถึงเพื่อน
สูตรใครก็สูตรใคร...บอกได้ไง
เสน่ห์โรงสี
"เตี่ย" กับ "เสี่ย"
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 8
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 7
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 6
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 5
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 4
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 3
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 2
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 1
การบริหารการสีข้าว
ทางไกลหมื่นลี้...ต้องมีก้าวแรก
ทำความเข้าใจขั้นตอนการสีข้าว
เราทำได้แค่ไหน
จงเรียนรู้จากคนอื่น
หัวใจของธุรกิจโรงสีข้าว (4+1M)
เครื่องสีข้าวสำคัญอย่างไร article
เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว articleยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com