dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 1

ก๊กลูกรัก

เมื่อวานนี้ลูกถามป๊าว่า ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวนั้นเมื่อโรงสีสีข้าวออกมาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง วันนี้จึงตอบจดหมายลูกว่าข้าวเปลือกเพียงเมล็ดเดียวเมื่อผ่านเครื่องจักรในโรงสีข้าวจะได้ผลิตภัณฑ์ 13 ชนิด

 1. ข้าวเปลือก
 2. ข้าวกล้อง
 3. ข้าวสาร / ข้าวต้น / ข้าวเต็มเมล็ด
 4. ข้าวสามส่วน
 5. ข้าวท่อน
 6. ข้าวปลาย
 7. ข้าวปลายเล็ก
 8. รำหยาบ รำละเอียด
 9. เศษข้าวกล้อง (ที่รถเหยียบแตกระหว่างกระตากบนลานและการเคลื่อนย้าย)
 10. กรวด หิน ดิน ทราย
 11. แกลบ
 12. ละออง
 13. เศษฟาง

ทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาของมันอยู่และเป็นหั่งเช้ง (สภาวะตลาด) ในเวลานั้นๆ มีการแจ้งราคาขึ้นลงวันละ 2 ครั้งเหมือนกับตลาดหุ้น ฉะนั้นการซื้อขายจึงต้องฟังหั่งเช้งตลอด

เวลาที่ก๊กได้ยินเจ้าของโรงสีพูดเสมอว่า "หั่งเช้งไม่ดี" แปลว่าสภาวะตลาดไม่ค่อยดี บ้างครั้งราคาข้าวเปลือกที่ซื้อเข้าก็แพงกว่าราคาข้าวสารและผลิตภัณฑ์ทุกรายการรวมกันแล้วหักออกด้วยค่าใช้จ่ายในการสีข้าวแล้วไม่มีกำไร เกือบลืมไปยังไม่ได้บอกลูกว่าค่าใช้จ่ายในการสีข้าวมีอะไรบ้าง

 1. ค่ากากเพชร น้ำเกลือ ยางเส้น
 2. ค่าลูกยางกลมกะเทาะข้าวเปลือก
 3. ค่าแรงงานโดยตรง
 4. ค่าภาษี การค้า ภาษีเงินได้
 5. ค่าไฟฟ้า ในการสี
 6. ค่าไฟฟ้าตู้อบลดความชื้น
 7. ค่าน้ำมันรถตัก
 8. ค่ากระสอบ ค่าเชือก ค่าด้ายเย็บกระสอบ
 9. ค่ารถบรรทุกส่งข้าวสารค่าหย่ง ( ค่านายหน้าการขาย )
 10. ค่าดอกเบี้ยธนาคาร
 11. ค่าเสื่อม อาคาร รถยนต์ เครื่องอุปกรณ์การสีข้าว

ค่าใช้จ่ายสุดท้ายที่ท่านเถ้าแก่โรงสีข้าวลืมหักและหลายท่านก็ตั้งใจที่จะไม่หักก็คือ

"เงินเดือนท่านประธานฯ รองประธานและลูกๆ"

ที่เขียนมาด้านบนนี้อาจจะยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละโรงสีข้าวก็ไม่เหมือนกัน แต่ที่เหมือนกันแน่ๆคือการซื้อข้าวสารต้องราคาสูงกว่าคู่แข่งขันจึงจะมีข้าวเปลือกมาสี และการขายก็เช่นกันราคาต้องดีกว่า (คุณภาพเท่ากันราคาต้องเท่ากันหรือถูกกว่า) จึงจะขายได้

ตอบคำถามว่าทำไมโรงสีข้าวยุคนี้จึงต้องสร้างขนาดใหญ่ๆเรียกว่า ขนาด 300 เกวียน จึงจะเรียกว่ามาตรฐาน ถ้า 200 เราเรียกว่าขนาดกลาง ถ้า 500 เกวียน เราเรียกว่าขนาดใหญ่

ถ้ามากกว่า 500 เกวียนขึ้นไปเราจะเรียกว่าขนาดพิเศษ เพราะว่าราคาข้าวเปลือกแพงมาก (รัฐบาลต้องประกันราคาเพื่อให้เกษตรกรชาวนาอยู่ได้) เมื่อราคาสูง การขายข้าวสารออกไปต่างประเทศจึงทำได้ยาก เพราะว่าราคาตลาดโลกเขาไม่ได้สูงตามในประเทศเรา

เมื่อราคาข้าวเปลือกสูงแต่ราคาข้าวสารสูงไม่ได้ การสีข้าวจึงถูกบีบให้ทำยากยิ่งรัฐบาลแทรกแซงการค้าข้าวมากเท่าไร วงจรการค้าก็ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ต่อไปข้าวไทยในตลาดโลกก็จะเสียแชมป์เพราะว่าข้างบ้านกำลังเร่งส่งออกมากขึ้นทุกปีๆ ยิ่งปากีสถานนั้นราคาข้าวถูกว่าเรามาก แต่ในการแข่งขันเสรีนั้นผู้ที่เข้มแข็งและต้นทุนดีกว่าจึงจะเป็นผู้ชนะ

ลูกก๊กไม่ต้องห่วงเพราะว่าในธุรกิจทุกประเภทก็มีวงจรของมันอยู่ มีราคาขึ้นก็ต้องมีราคาลงมีขาดทุนวันหนึ่งก็ต้องมีกำไร ขอเพียงแต่เราต้องต่อสู้ในแนวทางที่ถูกต้อง

ก๊ก ลูกรักฉบับหน้าจะบอกว่าทำไมโรงสีข้าวจึงต้องใช้เงินเยอะมากๆในการทำธุรกิจขอจบก่อนเพราะจะไปนอนดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกไกล

 

รักเสมอ

ป๋าของลูก 

20/7/2548

 
บทความ "เมื่อผมจะสร้างโรงสี"

นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน
ปรัชญาโรงสี
คู่มือมนุษย์ 6 ข้อ
สี่ประสานในร้านสี
ปลาตู้กับข้าวนึ่ง
ปลาตู้กับผู้บริหาร
ค้าแบบโรงสีข้าว...รวยแบบโรงสีข้าว
จดหมายถึงเพื่อน
สูตรใครก็สูตรใคร...บอกได้ไง
เสน่ห์โรงสี
"เตี่ย" กับ "เสี่ย"
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 8
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 7
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 6
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 5
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 4
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 3
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 2
การบริหารการสีข้าว
ทางไกลหมื่นลี้...ต้องมีก้าวแรก
ทำความเข้าใจขั้นตอนการสีข้าว
เราทำได้แค่ไหน
จงเรียนรู้จากคนอื่น
หัวใจของธุรกิจโรงสีข้าว (4+1M)
เครื่องสีข้าวสำคัญอย่างไร article
เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว articleยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com