dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 5
สวัสดีลูกก๊กที่รัก
 
เขียนเลียบค่ายมาตั้งหลายวันแล้ว ยังไม่เข้าถึงร้านสีซะที ก็เพราะว่าจริงๆแล้วการสีข้าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในขบวนการสีข้าวที่สำคัญ แต่โรงสีข้าวนั้น กิจกรรมหลังจากที่ได้ตกลงซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาลงพื้นปูนซีเมนต์แล้วก็ยังไม่หมด ถ้าจะว่าไปแล้ว งานเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหาก เพราะข้าวเปลือกทุกเมล็ด ต้องเข้าตู้อบทันทีเพราะถ้าทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีความร้อนขึ้นในกองข้าวสังเกตดูบางโรงสีตู้อบไม่พอต้องย้ายกองข้าวเปลือกหรือเกลี่ยออกตากแดดไว้สักหลายชั่วโมงป้องกันการเสียหายจากข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพ
การอบลดความชื้นก็มีเทคนิคมากมาย ตู้อบแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกัน มีแบบคอลัมน์ แบบซิกแซกสลับไปมา  (LSU) ทั้งสองแบบใช้ความร้อนไม่เหมือนกัน ความเร็วในการอบก็ต่างกัน ความร้อน ความเร็ว และคุณภาพของข้าวเปลือกเป็นตัวคูณกัน คือ ถ้าอบเร็ว อบร้อน ก็ป่นมาก ถ้าอบน้อย ร้อนมาก ยิ่งป่นมากกว่า ถ้าอบช้า ความร้อนน้อย และมีเวลาพักตัวให้ข้าวได้คลายความร้อน (เราเรียกกันว่าคลายเครียด)
ป๊าว่าคนที่เครียดนั้นไม่ใช่ข้าวเปลือกแต่เป็นเจ้าของโรงสีมากกว่า จนจะได้ข้าวเปลือกที่ดี ในกรณีที่มีการนำข้าวเปลือกอบเพื่อนำไปเป็นข้าวปลูก (พันธุ์ข้าว) ต้องให้ความร้อนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่เช่นนั้นเยื่อเจริญจะตาย ข้าวจะไม่งอก (จริงๆแล้วข้าวเปลือกก็มีชีวิตที่จะสืบสายพันธุ์ของมันต่อไปแต่ถ้าถูกอบโดยความร้อนสูงข้าวเปลือกก็จะตายได้เหมือนกัน) ใครที่ต้องการทำข้าวปลูกต้องคำนึงถึงเรื่องนี้
ก๊กจะต้องรู้อีกว่าการที่เราอบข้าวได้แล้วต้องตากผึ่งไว้อีกสัก 24 ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเปลือกคลายความร้อน เขาบอกว่าเมื่อข้าวเปลือกรับความร้อนผิวข้าวเปลือกจะแห้ง น้ำหรือที่เราเรียกว่าความชื้นจะเข้าไปอยู่ด้านในคือเมล็ดข้าวจะเปียกมาก เมื่อออกจากตู้อบ หรือไม่ให้ความร้อนแล้วปล่อยให้ข้าวเปลือกไหลผ่านอยู่ในตู้อบแต่เป่าลมธรรมชาติเข้าไป (เราเรียกว่าเครื่องเป่าเย็น) ข้าวเปลือกก็จะคลายความชื้นผ่านเปลือกข้าวออกแล้วข้าวเปลือกนั้นก็จะแห้งทั้งภายในและภายนอก ถ้าจะให้มีคุณภาพในการสีที่ดี ต้องทิ้งไว้สักหนึ่งหรือสองวันจึงจะนำเข้าไปทำการสีแปรสภาพข้าวเปลือกได้
จากการซื้อ มาถึงการอบ และก็จะได้เข้าทำการสี แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับข้าวเปลือกที่จะนำมาสีให้ละเอียดก่อน คือการนำข้าวเปลือกที่จะทำการสีนั้นมาทดสอบด้วยเครื่องมือที่มีอยู่หน้าออฟฟิส เราเรียกว่าเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อหาผลผลิตที่จะได้จากข้าวเปลือกชุดนั้นๆว่าเมื่อทำการสีแล้วจะได้ตามที่คำนวณไว้หรือไม่มีกำไรหรือขาดทุน คุณภาพข้าวสารเป็นอย่างไร เพื่อจะได้รับออเดอร์ลูกค้าได้ถูกต้องไม่ใช่ว่านำข้าวเปลือกชัยนาท 1 มาแล้ว จะสีออกมาเป็นข้าว กข หรือสุพรรณ 60 อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเรารับข้าวสารแบบไหนก็ต้องนำข้าวเปลือกพันธุ์นั้นๆออกมาสีเพราะเราเก็บไว้หลายยุ้งหลายคุณภาพและยังมีหลายความชื้นอีกด้วย ฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพก่อนการสีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
 
เครื่องมือที่ว่านี้ที่สำคัญมี
เครื่องเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกสำหรับรถบรรทุก
เครื่องชั่งละเอียดแบบ 1,000 กรัม    
กระบอกตวงข้าวเปลือกเพื่อวัดความชื้นข้าวเปลือก
เครื่องทดสอบข้าวสารแบบลูกขัดเหล็ก  สำหรับขัดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเพื่อตรวจสอบคุณภาพและสีสันของข้าวสาร รวมทั้งจำนวนน้ำหนักข้าวเต็มเมล็ดและข้าวหักเพื่อคิดเปอร์เซ็นต์การแตกหักด้วย  เครื่องกะเทาะข้าวกล้องแบบลูกยางขนาด 4 นิ้ว ทดสอบข้าวเปลือกเมื่อกระเทาะเป็ยกข้าวกล้อง แล้วจะได้จำนวนข้าวต้นและข้าวหักสัดส่วนอย่างไร
ตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์  เพื่อคำนวณสัดส่วนของข้าวสารที่คัดออกมาจากเครื่องขัดข้าวขาวทดสอบ
โต๊ะทำงาน หน้าออฟฟิส
เครื่องวัดความขาว เครื่องนี้สำหรับวัดความขาวของข้าวสารที่สีออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการส่งมอบแก่ลูกค้า และใช้สำหรับควบคุมคุณภาพในการสีในร้านใีด้วย
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องัวดความขาวแบบพกพา สะดวกมากเหมาะสำหรับการใช้ในร้านสีข้าวให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบระหว่างการวสีข้าว เพื่อความขาวที่สมำ่เสมอ ไม่ดำเกินไปหรือขาวเกินไป (สองรายการนี้มีได้-มีเสียนะจะบอกให้) เมื่อเรามีเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็ต้องศึกษาวิธีที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ (มีหลายโรงสีบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อแบบเหมาเลยไม่ค่อยได้เก็บตัวอย่าง )
ใช้เฉพาะเวลาซื้อข้าวเปลือกโดยนำข้าวเปลือกของพ่อค้าข้าวเปลือกมาบดเพื่อหาขีดกรัมของข้าวกล้อง ข้าวขาว แต่ไม่เคยนำมาเพื่อการคำนวณในการสีข้าวกับเครื่องจักรในร้านสีจริงๆสักครั้งเลยเพิ่งจะได้ฟังวันนี้ว่าใช้กับการคำนวณตัวเลขในการสีจริงและตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการสีจริงเพื่อป้องกันผิดพลาดในการคำนวณนำหนักข้าวเปลือกที่ตักจากยุ้งฉางมาเข้าร้านสี
 
ตัวอย่างในการทำงานของเครื่องมือ
 
นำข้าวเปลือกมา ชั่งให้ได้ 100 กรัม นำข้าวเปลือก เข้าเครื่องกะเทาะเทลงเครื่องประมาณ 2 รอบเพื่อกะเทาะให้ได้ข้าวกล้องทั้งหมด แกลบรำปล่อยทิ้งไป นำข้าวกล้องที่ได้ไปเข้าตะแกรงกลมเพื่อหาน้ำหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ด ข้าวกล้องหัก แล้วนำทั้งสองตัวเลขมารวมกันก็จะได้น้ำหนักรวม ซึ่งจะบอกเราว่าข้าวชุดนี้เป็นข้าวเปลือกหนาหรือข้าวเปลือกบาง สีข้าวกล้องเต็มเมล็ดได้กี่กรัม ข้าวหักกี่กรัม ส่วนการหาคุณภาพแบบข้าวสารโดยนำข้าวเปลือก 100 กรัม ใส่ในเครื่องขัดขาวแบบเหล็ก ตั้งด้ามน้ำหนักกด และตั้งเวลา หนึ่งนาที เปิดให้เครื่องทำงานขัดข้าวเปลือกเมื่อเครื่องหยุดแล้วก็จะได้ข้าวสารนำออกมา ใส่ตะแกรงกลม คัดแล้วก็นำมาชั่งเพื่อหาน้ำหนักของข้าวต้น ข้าวหัก แล้วนำมาคำนวณหาตัวเลขของข้าวขาวและผลผลิตทั้ง 10 รายการ แทนค่าด้วยราคาปัจจุบันบวกับค่าใช้จ่ายในร้านสีทุกรายการ อ๋อ อย่าลืมคิดค่าเสื่อม ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยเมื่อได้แล้วนั่นคือต้นทุนในการตั้งราคาสินค้าเพื่อเป็นราคาบอกขายลูกค้า
แต่ทั้งนี้ไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่นั้นเพราะว่าข้าวที่นำมาสุ่มตัวอย่างนั้นเพียง 100 กรัม ข้าวเกวียนหนึ่งมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม 100 กรัมคูณด้วย 1,000 หรือเท่ากับ 1,000,000 กรัม แล้วเรานำมาเพียงหนึ่งร้อยกรัม (อัตราส่วน 1:10,000) จะมาหาค่าที่แท้จริงได้อย่างไร การคำนวณที่ใกล้ความจริง คือต้องขั่งข้าวเปลือกทุกครั้งที่ตักไปในบ่อเพื่อทำการสีข้าวแล้วคำนวณทุกรอบการสีข้าวว่าผลผลิตเป็นอย่างไร ต้นทุนจริงๆอยู่ตรงไหน ตรงหรือใกล้เคียงกับตัวอย่างที่เราคำนวณไว้หรือไม่บางคนคิดว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องหาตัวเลขที่สีได้จริงๆ (เพราะว่าในยุคปัจจุบันร้านสียุคใหม่เขานิยมสีแล้วใส่ผ่านเครื่องชั่งไหลผ่านขึ้นถังสต็อกทำให้ตัวเลขบางตัวออกมาไม่ชัดเจนการคำนวณต้นทุนบางครั้งก็พลาดได้ง่ายๆพูดถึงเรื่องเครื่องชั่งจะเล่าให้ฟัง    จบฉบับนี้ก่อน
 
 
คิดถึงเสมอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘
27/72519บทความ "เมื่อผมจะสร้างโรงสี"

นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน
ปรัชญาโรงสี
คู่มือมนุษย์ 6 ข้อ
สี่ประสานในร้านสี
ปลาตู้กับข้าวนึ่ง
ปลาตู้กับผู้บริหาร
ค้าแบบโรงสีข้าว...รวยแบบโรงสีข้าว
จดหมายถึงเพื่อน
สูตรใครก็สูตรใคร...บอกได้ไง
เสน่ห์โรงสี
"เตี่ย" กับ "เสี่ย"
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 8
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 7
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 6
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 4
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 3
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 2
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 1
การบริหารการสีข้าว
ทางไกลหมื่นลี้...ต้องมีก้าวแรก
ทำความเข้าใจขั้นตอนการสีข้าว
เราทำได้แค่ไหน
จงเรียนรู้จากคนอื่น
หัวใจของธุรกิจโรงสีข้าว (4+1M)
เครื่องสีข้าวสำคัญอย่างไร article
เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว articleยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com