ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ดีมีความสำคัญมากขึ้น

เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกมีบทบาทมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน

ในการเพาะปลูก ได้รับผลผลิตมากขึ้น คุณภาพข้าวเปลือกดี

น้ำหนักเมล็ดดี ขายได้กำไรเพิ่มมากขึ้น

 

“นาที่ดี ต้องใช้พันธุ์ข้าวที่ดี แล้วพันธุ์ข้าวที่ดีมาจากไหน”

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปรียบเสมือนการลงทุนขั้นเริ่มต้นของเกษตรกร

การทำนาข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่าง

ประณีต ตั้งแต่การนำเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาปักดำ

กำจัดข้าวดีดข้าวเด้งและวัชพืช ใส่ปุ๋ย และปราบศัตรูพืช

เพื่อให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อให้ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์

 

ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาผ่านระบบ

คัดคุณภาพที่มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ทำให้เกษตรกรได้คุณภาพ

พันธุ์ข้าวปลูกที่ดี เปอร์เซ็นต์การงอกสูง คุ้มค่าที่จะเพาะปลูก

เมื่อเก็บเกี่ยวก็จะได้ข้าวเปลือกคุณภาพดี น้ำหนักดี ขายได้

ราคาสูง เมื่อนำไปสีแปรรูปก็ได้ข้าวเต็มเมล็ดมากกว่า


ยนต์ผลดี มีโซลูชันเครื่องจักรสำหรับคัดพันธุ์ข้าวปลูกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพ ให้เลือกหลายรูปแบบ

เครื่องจักรคุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด พร้อมติดตั้ง และอบรมวิธีการใช้งาน ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

 

ชุดเครื่องคัดพันธุ์ข้าวปลูก

ชุดเครื่องคัดพันธุ์ข้าวปลูก BNS-1B

ชุดคัดพันธุ์ข้าวปลูก กำลังผลิต 1 ตันต่อชม.

 

ชมวีดีโอการทำงาน

 
บทความ "เมื่อผมจะสร้างโรงสี"

ปรัชญาโรงสี
คู่มือมนุษย์ 6 ข้อ
สี่ประสานในร้านสี
ปลาตู้กับข้าวนึ่ง
ปลาตู้กับผู้บริหาร
ค้าแบบโรงสีข้าว...รวยแบบโรงสีข้าว
จดหมายถึงเพื่อน
สูตรใครก็สูตรใคร...บอกได้ไง
เสน่ห์โรงสี
"เตี่ย" กับ "เสี่ย"
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 8
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 7
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 6
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 5
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 4
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 3
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 2
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 1
การบริหารการสีข้าว
ทางไกลหมื่นลี้...ต้องมีก้าวแรก
ทำความเข้าใจขั้นตอนการสีข้าว
เราทำได้แค่ไหน
จงเรียนรู้จากคนอื่น
หัวใจของธุรกิจโรงสีข้าว (4+1M)
เครื่องสีข้าวสำคัญอย่างไร article
เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว articleยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com