dot
dot

dot


facebook ยนต์ผลดี
ตรวจสอบพัสดุ EMS
โรงหล่อยนต์ผลดี
ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมน
บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด
ยางปูพื้นรถยนต์ บีสกิน
แผ่นยางปูพื้น


เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว article
โรงสีข้าวทันสมัย

สวัสดี..ทุกท่านที่กำลังคิดจะสร้างโรงสีข้าว โรงสีข้าวเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์ในตัวมันเอง เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีการซื้อขายเป็นเงินสด ราคาก็เคลื่อนไหว ขึ้นลงทุกวัน ทำให้มีการเก็งกำไรตลอดเวลา ข้าวขึ้นก็มีกำไร ข้าวลงก็มีกำไร เก็บไว้ไม่ขายก็มีกำไร ผลิตภัณฑ์ทุกรายการขายได้ และมีหั่งเช้ง (ราคาเคลื่อนไหว) ตลอดเวลา ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกรายหลายการที่ไม่ได้เขียนและบางรายการก็เขียนออกมาไม่ได้ (เพราะเป็นเทคนิคในการบริหาร) ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน 

เมื่อพูดถึงการลงทุนว่าโรงสีต้องลงทุนอะไรบ้าง ต้องเริ่มจากโรงสีข้าวขนาด 4 ตันข้าวเปลือก (เกวียน)/ชั่วโมง ที่เรียกกันแบบชาวบ้านทั่วไปว่า วันละ 100เกวียน

วันของโรงสีข้าว คือ 24 ชั่วโมง เกวียนคือน้ำหนักข้าวเปลือก 1000 กิโลกรัม การสีข้าววันละ 100 เกวียน คือคุณจะสีข้าวเปลือกวันละ 100,000 กิโลกรัม เที่ยบเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ เท่ากับ 2 พ่วง กับหนึ่งเดี่ยว แต่คุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะรองรับข้าวเปลือกจำนวนมากขนาดนี้ เมื่อสีข้าวเปลือกแล้วจะได้ผลผลิตออกมา 10 ชนิด ตามอัตราส่วน (โดยประมาณ ) เนื่องจากน้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคุณภาพข้าวเปลือกที่นำเข้าไปสี

  • ข้าวเต็มเมล็ด ( ข้าวต้น )  
  • ข้าวสามส่วน
  • ข้าวท่อน
  • ข้าวปลายเล็ก     
  • รำหยาบ
  • รำละเอียด
  • แกลบ+ละออง
  • สิ่งเจือปน (ขยะ )
  • ข้าวแตกซีก+ดอกหญ้า ( ข้าวไก่ )

ท่านสามารถนำอัตราการสีข้าวไปคำนวณเพื่อหาจำนวนเงินที่น่าจะได้รับเพื่อนำมาหักกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ที่เหลือนั่นคือกำไรขั้นต้น ตัวเลขเหล่านี้ท่านสามารถหาได้ เพราะหากท่านคิดจะลงทุนทำธุรกิจ ต้องละเอียดในเรื่องสินค้า เพราะนั่นคือรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความมั่นคง

 
บทความ "เมื่อผมจะสร้างโรงสี"

นาข้าวที่ดี เริ่มต้นมาจากไหน
ปรัชญาโรงสี
คู่มือมนุษย์ 6 ข้อ
สี่ประสานในร้านสี
ปลาตู้กับข้าวนึ่ง
ปลาตู้กับผู้บริหาร
ค้าแบบโรงสีข้าว...รวยแบบโรงสีข้าว
จดหมายถึงเพื่อน
สูตรใครก็สูตรใคร...บอกได้ไง
เสน่ห์โรงสี
"เตี่ย" กับ "เสี่ย"
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 8
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 7
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 6
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 5
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 4
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 3
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 2
จดหมายถึงลูกก๊ก ฉบับที่ 1
การบริหารการสีข้าว
ทางไกลหมื่นลี้...ต้องมีก้าวแรก
ทำความเข้าใจขั้นตอนการสีข้าว
เราทำได้แค่ไหน
จงเรียนรู้จากคนอื่น
หัวใจของธุรกิจโรงสีข้าว (4+1M)
เครื่องสีข้าวสำคัญอย่างไร articleยนต์ผลดี Contact Center TEL:056 870201-2 จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น. email ติดต่อพนักงาน: contact@yontpholdee.com