เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2493 โดย คุณเดชชัย จิตสุทธิภากร เดิมใช้ชื่อว่า โรงหล่อยนต์ผลดี รับงานหล่อโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์-ภายในโรงสีข้าว จากการสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมแซม และปรับปรุง เครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะกับโรงสีข้าวในประเทศไทย เป็นระยะเวลา  16 ปี จึงขยายเพิ่มแผนกประกอบในปี  พ.ศ. 2509  เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวของคนไทยที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับข้าวไทย และทนทานต่อการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ ยนต์ผลดี

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นผลิตนวัตกรรมเครื่องสีข้าวคุณภาพเยี่ยม พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่แบรนด์
ผู้นำเครื่องสีข้าวไทย ตามแนวทางเกษตรแปรรูป 4.0 ภายใน 3 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด คือผู้ผลิตเครื่องสีข้าว
ครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศไทย และต่างประเทศมานานกว่า 70 ปี ในด้านคุณภาพเครื่องจักร ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสีข้าว ให้ใช้งานง่าย เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนักควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

หลักการบริหาร

  • ซื่อสัตย์ต่อองค์กร : HONEST
  • ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน : RESPECT
  • ยึดมั่นกฎระเบียบ : COMMITMENT
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ : RESPONSIBILITY
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง : DEVELOPMENT

ทีมบริการหลังการขายที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้า
ทุกท่านมั่นใจว่า เครื่องสีข้าวของยนต์ผลดี

 ” การลงทุนที่คุ้มค่า ในทุกเวลาการใช้งาน ” 

รางวัลที่ได้รับ