ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังอุณหภูมิในถังไซโล Duoline system

รายละเอียด :

ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังอุณหภูมิเหมาะสำหรับการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ถังไซโลกลม ถังไซโลเหล็ก และ อาคารเก็บรักษาแบบโกดัง (Warehouse)

  • ระบบวัดอุณหภูมิ ใช้งานง่าย สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และสามารถพิมพ์รายงานผลการวัดจากเครื่องปริ้นได้ทันที
  • ลดความผิดพลาดจากากรวัดด้วยคน
  • มีให้เลือกหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับการทำงานจริง
  • DuolineMobile ระบบตรวจวัดอุณหภูมิแบบพกพา
  • Duoline Medium ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สั่งงานง่ายด้วยจอ Touch screen สามารถพยากรณ์แนวโน้มของอุณหภูมิภายในถังไซโลได้และ ผ่านการรับรองในการป้องกันฝุ่นละอองและ ATEX100
  • ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการเก็บรักษาที่มีทั้งแบบถังไซโล และ แบบโกดัง สามารถใช้ง่านร่วมกันได้ติดตั้งง่าย