เครื่องตะแกรงทำความสะอาดข้าวเปลือก / ข้าวสาร ระบบไวเบรชัน

VIBRATING CLASSIFIER

รุ่น : VBC

รายละเอียด :

เครื่องตะแกรงทำความสะอาด ระบบไวเบรชัน  (ระบบปิด) ใช้สำหรับคัดแยกเศษฟางทั้งเล็ก และใหญ่ ข้าวเปลือก เมล็ดลีบ เมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆ ละอองดินทราย และสิ่งเจือปนขนาดเล็กออกจากข้าวเปลือก เพื่อให้เครื่องสีข้าวลำดับต่อไปจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เกิดความเสียหายที่เกิดจากสิ่งเจือปนข้างต้น เมื่อข้าวเปลือกและสิ่งสกปรกไหลลงตะแกรงสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ฟางข้าว เชือกถูกคัดแยกออกที่ตะแกรงชั้นบน ตะแกรงชั้นล่างทำหน้าที่คัดแยกข้าวเปลือกสะอาดไว้และยกสิ่งเจือปนขนาดเล็ก เช่น ละอองเดินทราย ให้ลอดรูตะแกรงลงไปที่ชั้นล่าง สิ่งที่แยกได้ทั้ง 3 ส่วน จะไหลออกที่ปากทางออกด้านล่าง 3 ช่อง

หมวดหมู่: