เครื่องวัดความชื้นรุ่นอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ Granomat

Moisture content and bulk density (bulk density)

*ได้รับการรับรองจากกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้วัดเพื่อการ ซื้อ-ขาย ได้

รายละเอียด :

เครื่องวัดความชื้นแบบปริมาณความจุ หรือ แบบตวง สามารถใช้ได้กับ ข้าวเปลือก

ข้าวสาร ข้าวโพด และเมล็ดธัญพืชอื่นๆ

  • มีเครื่องพิมพ์ในตัว สามารถพิมพ์ผลการวัดได้ทันที
  • อ่านค่าได้ทั้งความชื้นและความถ่วงจำเพาะ
  • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • ทำงานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ
  • งานงานง่าย และ ทนทาน
  • มีความแม่นยำสูง
  • ไม่มีการบดเมล็ด