เครื่องสีข้าวสาร รุ่น LH-300SY

จุดเด่น

ในกรณีที่ท่านต้องการนำข้าวกล้องที่ได้ มาสีเป็นข้าวสารนั้น จำเป็นต้องนำเครื่อง สีข้าวสาร รุ่น LH-300SY มาต่อหลังจาก เครื่องสีข้าวกล้องรุ่น SY-10A อีกที

อุปกรณ์ขัดขาวสามารถปรับระดับการขัดสี ได้หลายระดับ การออกแบบพิเศษที่สร้าง ความร้อนต่ำ

อุปกรณ์คัดแยกกรวดหรือหิน เพื่อป้องกัน กรวดหรือหินหลุดลอดไปกับข้าว ทำให้ลูกค้า ปฏิเสธที่จะซื้อข้าว