โครงการ : โรงสีข้าว รุ่น KD-1000-S กำลังการผลิต 800-1,000 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง

ติดตั้งที่ โครงการชแรย์ อทิตยา ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

หมวดหมู่: