เครื่องคัดกรวด – แยกหิน

รุ่น : DSN

รายละเอียด :

ในการทำความสะอาดข้าวเปลือกด้วยตะแกรงสามารถคัดแยกกรวดหินที่มีขนาดใหญ่และเล็กกว่าข้าวเปลือกได้ แต่ว่ากรวดหินที่มีขนาดเท่าๆกับข้าวเปลือกนั้นยังคงติดไปพร้อมกับข้าวเปลือก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องคัดกรวด เพื่อคัดแยกกรวดหินดังกล่าวออกเพื่อให้ข้าวเปลือกสะอาดตามมาตรฐาน GMP/HACCP ทฤษฎีที่ใช้ในการคัดแยก คือ ความแตกต่างกันของน้ำหนักจำเพาะของข้าวเปลือกกับกรวดหิน หลักการทำงานของเครื่อง คือ การใช้แรงลมเป่าพยุงข้าวเปลือกให้ไหลไปตามตะแกรงที่มีมุมลาดเอียงลงด้านล่าง พร้อมด้วยการสั่นสลับไป-มา เพื่อให้กรวดหินไหลขึ้นทางด้านชันของตะแกรงออกทางด้านบน เครื่องคัดกรวดสามารถคัดแยกกรวดหินออกจากข้าวเปลือก ข้าวกล้องหรือข้าวสารได้ทั้งสิ้น

จุดเด่นของการออกแบบ :

  • แผ่นตะแกรงที่ติดตั้งในเครื่องคัดกรวดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแยก กรวดหินจากข้าวไทยเมล็ดยาว
  • สามารถปรับแต่งเพื่อให้ใช้ได้กับธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี เมล็ดกาแฟ ถั่วต่างๆ เป็นต้น
  • ติดตั้งพัดลมเป่าด้านล่างเพื่อพยุงให้ข้าวสารแยกออกจากกรวด โดยข้าวสาร จะออกทางด้านหน้า ส่วนกรวดหินออกทางด้านหลัง
  • รองรับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล GMP/HACCP