เครื่องตะแกรงกลมคัดขนาด

LENGTH GRADER

รุ่น : LG

รายละเอียด :

ยนต์ผลดีออกแบบชุดตะแกรงกลมสำหรับคัดขนาดข้าวได้ตามต้องการได้แก่ 1 ชั้น 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น เป็นต้น โดยสามารถเลือกขนาดของเบอร์ตะแกรงได้ และจัดเรียงแบบอนุกรมเพื่อคัดทีละขนาดหรือ จัดเรียงแบบขนาดเพื่อคัดให้ได้ปริมาณมากชุดตะแกรงกลมติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์พร้อมใช้ได้ทันที

หมวดหมู่: