เครื่องตะแกรงเหลี่ยมคัดขนาดข้าวสาร ระบบปิด

รุ่น : ROT-1037

รายละเอียด :

ตะแกรงเหลี่ยมคัดขนาดข้าวสารพัฒนาและปรับปรุงจากประสบการณ์ ของยนต์ผลดีเพื่อทำหน้าที่คัดขนาดข้าวสารให้ได้ตามขนาดและจำนวนของ แผ่นตะแกรง เช่น ข้าวต้น, ข้าวผสม, ข้าวท่อน, ข้าวหัก และอื่นๆ เป็นต้น  รุ่นมาตรฐานของเครื่องมีชั้นตะแกรงจำนวน 7 แผ่น คัดข้าวออกเป็น 4 ชนิด  ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนแผ่นตะแกรงได้อย่างอิสระเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด วัตถุดิบและความต้องการในการคัดแยก นอกจากนี้ตะแกรงเหลี่ยมคัดข้าวสาร ยังสามารถใช้คัดแยกธัญพืชอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ข้าวสาลี, ถั่ว, ข้าวโพด และอื่นๆ เป็นต้น โครงสร้างเครื่องออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ทำงานอย่างมี เสถียรภาพ และบำรุงรักษาง่าย อีกทั้งยังมีช่องท่อลมดูดระบายฝุ่นอีกด้วย

จุดเด่นของการออกแบบ :

  • การเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในแนวราบ ช่วยให้ข้าวสารแผ่กระจายเต็มหน้าแผ่นตะแกรง ทำให้การคัดแยกมีประสิทธิภาพและได้กำลังผลิต
  • มีลูกบอลยางใส่ในชั้นตะแกรง ป้องกันข้าวสารตันรูตะแกรง
  • ผู้ใช้เลือกขนาดรูตะแกรงได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ
  • โครงสร้างเครื่องเป็นระบบปิด 100% ไม่มีฝุ่นเล็ดลอดออก ตัวเครื่องในขณะทำงานแน่นอน แต่มีช่องต่อท่อลมเพื่อระบายฝุ่น