เครื่องตะแกรงเหลี่ยมคัดขนาดข้าวสาร ระบบปิด

รุ่น : ROT-160-4(5+1)

รายละเอียด :

เครื่องตะแกรงเหลี่ยมคัดขนาดระบบปิด รุ่น ROT-160-4(5+1) ที่สามารถทำกำลังผลิตได้มากสุด 10 ตันต่อชั่วโมง โรงปรับปรุง คุณภาพข้าวหรือโรยลั้ง, โรงงานแปรรูปธัญพืช, โรงงานอาหารสัตว์ ที่ต้องการการคัดขนาดที่เป็นระบบปิด ไม่มีฝุ่นกระจายเลอะเทอะและต้อง การกำลังผลิตสูงกว่าเครื่องจักรเดิมที่มีในไลน์ผลิตสำหรับผู้ส่งออก ข้าวนั้น หลักการทำงานของเครื่องนี้ จะเริ่มต้นจากข้าวสารที่ไหลลงหน้า ตะแกรงชั้นแรกเพื่อคัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออกก่อนโดยเฉพาะแยกเอารังหนอนที่มักพบในถุงจัมโบ้ออกก่อน เพื่อให้ข้าวสะอาดก่อนที่จะลง ชั้นตะแกรงหลักทั้ง 5 ชั้นต่อไปต่อจากนั้น ข้าวสารก็จะไหลลงที่ชั้น ตะแกรงชั้นที่ 2 , 3 และ 4 เพื่อคัดข้าวเต็มเมล็ดออกไปลงช่องรับข้าวขนาดพื้นที่ของหน้าตะแกรง กว้าง 1.6 เมตร ยาว 1.6 เมตร ให้พื้นที่ การคัดแยกมากกว่าเดิม หลังจากที่คัดแยกข้าวเต็มเมล็ดออกไปแล้วข้าว จะไหลลงตะแกรงชั้นที่ 5 เพื่อคัดข้าวต้นออกไปลงช่องรับข้าว ส่วนตะแกรงชั้นที่ 6 ทำหน้าที่แยกข้าวหักและข้าวปลายออกจากกัน แล้วส่งออก ไปลงช่องรับข้าว