เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวเปลือก-ข้าวกล้อง

รุ่น : TS

รายละเอียด :

เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวเปลือกข้าวกล้อง รุ่น TS สามารถคัดแยกได้ กำลังผลิตสูงและใช้งานง่าย คัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยความ แตกต่างของน้ำหนักจำเพาะ (Sp. Gravity) และประสิทธิ์ความเสียดทาน (Friction Characteristic) ตะแกรงโยก รุ่น TS จะคัดแยกวัตถุดิบขาเข้าออก

เป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) ข้าวเปลือกสะอาดส่งกลับไปเครื่องกะเทาะ

2) ข้าวกล้องสะอาดส่งต่อไปเครื่องขัดขาว

3) ข้าวเปลือกผสมข้าวกล้องส่งกลับไปผสมกับวัตถุดิบ

ขาเข้าตะแกรงโยกอีกครั้ง