เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น SY-10A

จุดเด่น

กะเทาะเปลือกด้วยใบพัดเหวี่ยงอิมเพลเลอร์ (Impeller) สามารถกะเทาะเปลือกได้อัตรา สูงกว่า 90% ขณะที่อัตราแตกหักต่ำ

ตะแกรงโยกแบบถาดที่ปรับองศาอัตโนมัติ คัดแยกข้าวกล้องได้สะอาด สามารถนำไป บรรจุในถุงขายได้ทันที